357590614967133.
top of page

Stresset, angst eller deprimeret?Stresset, angst eller deprimeret?

Kend forskellen


Jeg bliver ofte spurgt om forskellen mellem angst, stress og depression. Vi kender alle den knugende smerte i maven, knuden i halsen eller sårbarheden der står i fuld blomst.

Angst, depression og stress - næsten alle kender og føler nogle af disse følelser på et tidspunkt i deres liv.


Alle er helt almindelige reaktioner på livets små og store fortrædeligheder og udfordringer, det kan være at opleve sygdom, at miste en elsket eller at gå igennem en hård skilsmisse.


På overfladen kan de ligne hinanden meget, men der er alligevel tydelige forskelle.


Jeg vil i denne artikel prøve at skitsere det kort op.

Er det stress, angst eller depression?


Hvis du ofte og over en længere periode føler dig angst eller deprimeret uden nogen åbenbar grund, så kan du have en angstlidelse, depression eller man kan også have begge dele.


Husk altid at gå til lægen, hvis du oplever disse symptomer, så du kan blive diagnosticeret.


Det er ikke usædvanligt, at der er nogen, som lider af begge tilstande på samme tid.

Hvis du har angst eller stress, så kan de bege forårsage store psykiske og fysiske helbredsproblemer.


Begge er normale reaktioner og følelser, og begge kan blive uoverskuelige og begge kræver en form for professionel støtte.


For at kunne forstå forskellene mellem de to og depression, og hvad der adskiller det fra at være direkte problematisk til let stress og bekymring, det kan du læse om her - og hvad du kan gøre for at finde lindring.


Stress og angst er ikke unormale følelser eller reaktioner.

Vi oplever alle disse til tider og i forskellig grad.


Begge kan blive overvældende og forstyrrende for dit liv, og alligevel er der vigtige forskelle.


Uanset om dine “kampe” er relateret til stress, angst eller begge dele, så er det vigtigt at vide, hvornår du skal søge og få professionel hjælp.


Behandling kan hjælpe dig med at styre dine følelser og reaktioner og reducere stress og angst i dit liv.


Hvad er stress?


Stress er en helt normal reaktion fra kroppen på en eller anden form for pres, forventning, forandring, efterspørgsel eller trussel.


Reaktionen kan have en fysisk, følelsesmæssig, social eller mental komponent. .


Alle oplever en vis grad af stress i deres liv.


Hver person reagerer forskelligt på stressfaktorer, nogle reagerer mere intenst eller hyppigere end andre.


Potentielle stressfaktorer, de kan komme og være et engangstilfælde eller de kan.være mere vedvarende, de kan fx omfatte:

 • Pres over længere tid

 • For meget ansvar i hjemmet

 • For meget ansvar og for lidt indflydelse

 • Være for præstationsorienteret

 • Pres på arbejdet eller i skolen

 • Økonomiske problemer

 • At have meget travlt uden mulighed for restituation

 • En større eller pludselig ændring, som en skilsmisse, dødsfald eller tab af et job

 • En traumatisk oplevelse, såsom misbrug eller en bilulykke


Stress kan være både godt og skidt.


God og positiv stress motiverer dig til at udføre forskellige opgaver og til at udføre dem godt - og til at koncentrere dig om de aktuelle og forskellige opgaver og aktiviteter.


Overvældende og langvarig stress er ikke godt for dit mentale eller fysiske helbred.


Når stress fortsætter over en længere periode, så kan det forårsage depression, angst eller fysisk smerte, tankemylder, søvnbesvær, fordøjelsesproblemer, synsforstyrrelser, føleforstyrrelser, isolation, ændringer i kost og vægt osv.


Se flere symptomer senere i artiklen eller på hjemmesiden under “Symptomer” under fanen “fri for stress”.


Hvad er angst?


Angst er også normalt.

Angst kan være en specifik psykisk sygdom, en form for angstlidelse.

Det er mere en følelse af frygt, bekymring eller nervøsitet.


Du kan for eksempel blive angst før en stor test eller bekymret for, at du ikke vil klare dig godt.


Stress og angst går ofte sammen hånd i hånd, fx hvis du oplever forskellige stressende begivenheder eller oplevelser, det kan udløse en følelse af angst.


Når angst bliver problematisk, så er det fordi, at du føler, at den er ude af kontrol og den påvirker dit liv på væsentlige negative måder.


Overdreven angst kan forårsage lignende problemer som kronisk stress, følelsesmæssig smerte og forskellige fysiske symptomer.


Svær angst eller en angstlidelse kan forhindre dig i at gøre gode ting for dig selv, som at mødes med vennerne, gå på arbejde, købe ind eller være impulsiv og prøve noget nyt.


Oplever jeg stress eller angst?

Gå altid til lægen og få en god snak.


Hvis du har været stærk angst længe, så er det sandsynligt, at du oplever lidt af begge dele, men den ene kan være mere overvældende end den anden


Når du er meget langvarig stresset, så kan man i den forbindelse opleve at få det, der hedder stressrelateret angst.


Men når du bliver afstresset, så falder din angst normalt også markant.


Nedenunder er der nogle tegn, der kan hjælpe dig med at skelne mellem angst og stress.


Stress er for det “meste” eksternt.


Selvom du kan forårsage stress gennem negativ selvtale, en pessimistisk holdning, egne forventninger eller en følelse af perfektionisme, så udløses stress ofte af noget eksternt.


For mange ansvarsområder eller et for stort projekt ift dine tilgængelige ressourcer, det kan udløse en stressreaktion.

Angst er på den anden side mere intern.


Det er i høj grad afhængig af, hvordan du reagerer på dine omgivelser, trusler eller dine stressfaktorer.


Hvis du fjerner alle disse stressfaktorer og stadig føler dig overvældet og fortvivlet, så har du sandsynligvis at gøre med angst.


Ofra siger man, at hvis du lider af angst. så er angst symptomerne pludselige og høje, men de forsvinder, når truslen er væk, så fader de langsomt ud.

Ved stress der bliver symptomerne hængende længere. Du skal bruge tid på at restituere og årsagsbehandle din stress.


Angst er en overdreven reaktion på en given situation.


Visse situationer er stressende og det vil det være for enhver, såsom at håndtere arrangementet for en elskets død.


Angst er mere en overordnet reaktion.


Hvis den bekymring, frygt og smerte, du føler i en given situation, hvis den er usædvanlig, overdreven eller går langt ud over andre menneskers normale reaktioner, så kan det være angst snarere end stress.

Angst kan få dig til at være ude af stand til at fungere.


Det kan et decideret stresskollaps så også gøre, altså du kan komme i den situation, hvor du intet kan.


De fleste stressende situationer, de kan være meget svære at komme igennem, men det bliver gradvist bedre, hvis du modtager den rette hjælp og er som regel og i sidste ende overskuelige.


Husk at der er mange forskellige grader af stress.


Angstlidelser kan gøre dig fuldstændig ude af stand til at klare normale hverdagsopgaver.


Hvis du er fortvivlet til det punkt, at du ikke kan arbejde eller du ofte får et panikanfald, så kan en angstlidelse være det underliggende problem.


Angst forårsager følelser af frygt og frygt for ting, der ofte sket ikke er sket eller ikke eksisterer.


Stress er en reaktion på noget, der sker, eller et pres, du føler (både intern og ekstern)


Det er en ren overbelastningsreaktion, men du kan blive så stresset og overbelastet, så du aldrig bliver helt den samme igen.


Angst kan være helt intern og ikke en reaktion på noget, der eksisterer i virkeligheden.


For eksempel kan du med en angstlidelse føle en generel følelse af ængstelse, frygt og bekymring, selv når der ikke er noget på vej, der burde få dig til at være bekymret.


Specifikke symptomer og adfærd kan betyde en angstlidelse.


Hvis du har bestemte, specifikke symptomer, så kan disse indikere, at du har en angstlidelse eller i det mindste, at dit problem er ud over mindre stress.


For eksempel er panikanfald karakteristisk for panikangst, det er en form for angstlidelse.


Høje niveauer af stress og angst i sociale situationer kan altså indikere en social angstlidelse.


Men ved både stress og angst kan du have meget svært ved sociale situationer men grundet helt forskellige årsager.


Mens stress og angst er normale følelser og reaktioner, så kan de altså blive for store.


Hvis stress eller bekymring overvælder dig, og de nærmest overtager dit liv og forhindrer dig i at fungere normalt, så kan du have gavn af noget professionel terapi og behandling.


Jeg vil anbefale Online Forløbet og eller samtale. Læs mere herDer modtager, du alle se metoder, øvelser og redskaber, der skal til for at slippe både din stress og angst.


Jeg er altid ved din side i form af støtte og råd.


Her er nogle flere bud og specifikke tegn på, at din angst eller stress er kommet ud af kontrol i dit liv...


Stress eller angst forstyrrer vigtige dele af dit liv herunder forhold, arbejde, skole og ansvar.


De reaktioner og følelser, som du føler, de er overvældende, og de volder dig betydelig smerte eller er svære eller føles ofte umulige at kontrollere og mindske.


Du har også fysiske helbredsproblemer, der kan være relateret til stress og angst.


Der er andre psykiske problemer på vej, som enten er udløst af eller blot opstået på samme tid som stress eller bekymring. Disse kan omfatte depression, alkohol for at lindre eller andet.


Du oplevede noget traumatisk, enten i din fortid eller for nylig.


Din stress eller angst eller depression fører til tanker om selvskade, håbløshed eller selvmord.


Behandling for længervarende stress eller en angstlidelse er altid tilgængelig, og de er yderst effektive, du skal bare finde den rette hjælp, men du skal ikke hoppe på alverdens forløb.


Du kan få gavn af lægehjælp til at håndtere eventuelle underliggende sygdomme eller for komplikationer forårsaget af stress.

Terapi kan lære dig nyttige strategier til at håndtere stress,stressrelateret angst og angst og til at ændre dine tanke- og adfærdsmønstre, der forværrer din trivsel og mental sundhed.


En af de bedste ting som terapi kan gøre for dig, uanset om du bliver diagnosticeret med en egentlig psykisk sygdom eller ej, så er det at give dig de redskaber, du har brug for til at praktisere et godt mentalt helbred.


Få fat i disse redskaber så du kan minimere stress og angst i dit liv.


Brug dem til at håndtere din stress, stressrelateret angst og angst, mens det opstår, og deraf kunne slappe mere af, når din angst truer med at overvælde dig.


Gør det inden det kommer andre tillægssygdomme så som depression.
Faktisk er det omkring halvdelen af ​​dem, der får diagnosen depression, de bliver også diagnosticeret med en angstlidelse.


Depression, angst og stress er alvorlige, men det er vigtigt at pointere, at det er sygdomme som altid kan behandles.


Samtale kan bruges til at lette og lindre symptomerne på hver tilstand - og du kan få det godt igen.


Alle deler også mange lignende symptomer såsom nervøsitet, irritabilitet, søvnløshed og problemer med at koncentrere sig, men de har hver sine egne årsager.

Hvis du har en angstlidelse, så kan du opleve:


Frygt, panik eller angst i situationer, hvor de fleste mennesker ikke ville føle sig ængstelige eller truede


En konstant nagende bekymring og angst eller en pludselig panik eller et angstanfald uden nogen klar trigger.

Du har selvfølgelig også flere fysiske symptomer ved angst, men de er som regel forbigående eller meget kraftige under angstanfaldene.


Du kan opleve symptomer så som:

 • Svimmelhed

 • Hyperventileren

 • Følelsen af en klump i halsen

 • Spændte muskler

 • Sitren og uro

 • Hjertebanken

 • Føleforstyrrelser


Der findes et utal af angstsymptomer se min hjemmeside.


Ubehandlet kan disse lidelser begrænse din evne til at arbejde, opretholde relationer eller endda forlade huset.


Hvis du har en depression, så kan du opleve:

Når du er deprimeret, så påvirker det næsten alt i dit liv.

Det har effekt på, hvordan du tænker, føler, opfører dig og fungerer.


Du kan opleve et eller flere af disse symptomer:

 • Modløshed

 • Tristhed

 • Håbløshed

 • Vrede

 • Mangel på motivation eller interesse for livet generelt

 • Lavt energiniveau

 • Søvnløshed

 • Føler sig overvældet af daglige opgaver og personlige interaktioner

Hvis disse følelser varer længere end to uger, og de forstyrrer din daglige aktiviteter så som at tilbringe tid med venner, passe din familie eller gå på arbejde…


Så oplever du højst sandsynligt en deprimeret periode.


Gå til lægen straks.


Hvad med stress?


Stress og angst kan virke ens, men de er som tidligere beskrevet slet ikke det samme.


Stress er en reaktion på dagligt pres.


Angst som ikke umiddelbart har nogen klar årsag og ikke umiddelbart bliver behandlet, kan have en tendens til at vare længere og kan i nogle tilfælde være sværere at behandle


Stress rammer rigtig mange mennesker, og kan påvirke dit helbred markant.


Symptomerne ved stress omfatter:

 • Hovedpine

 • Højt blodtryk

 • Brystsmerter

 • Hjertebanken

 • Hududslæt

 • Sitren og uro

 • Fordøjelsesproblemer

 • Føleforstyrrelser

 • Søvnproblemer og forstyrrelser

 • Svimmelhed

 • Kognitive udfordringer

 • Angst


Plus cirka 100 andre forskellige symptomer, du kan læse mere om symptomerne på min hjemmeside eller her.


Stress forsvinder typisk, når stressfaktorerne forsvinder.


I tilfælde af længervarende stress eller et decideret stresskollaps, så kan det tage fra måneder til år at komme sig.


Det kræver den rette behandling, og hurtigere end du tror, det er ikke bare tiden, der heler alle sår.


Se samtaleforløb eller Online Forløbet.


Men kronisk og længervarende stress kan som sagt eskalere til angst eller depression, så det er vigtigt, at tage skridt til at reducere eller eliminere sin stress så hurtigt som muligt.


Hvis du ikke er sikker på, om du lider af stress, angst eller depression, så skal du ikke vente med at få den hjælp, du har brug for.


Rejsen til bedring begynder med at definere årsagen til dine problemer og få den rigtige behandling.


Det er overskueligt og nemt, at få fat i den støtte, som du har brug for.


Uanset hvad så sørg for små skridt


Isoler ikke dig selv


Uanset om du føler sorg, tristhed eller depression, så gør en indsats for at være sammen med andre mennesker, lav gode nærende og sjove aktiviteter og udtryk dine følelser til en, som du stoler meget på.


Hvis du føler dig overvældet af stress og angst, så er du ikke alene, det er praktisk talt en kendsgerning, at det er mange som lider af stress og angst.


Du er ikke alene med disse følelser.


I følge flere undersøgelser så er der så mange mennesker, der oplever stress på daglig basis.


Stress er godt i små doser, hvis det motiverer dig, men det er dårligt, hvis det slider dig ned til benet.


Mange faktorer kan bidrage til den stress, du oplever, og denne stress kan forårsage ændringer i din krop, som påvirker din generelle fysiske, mentale og følelsesmæssige sundhed.


For nogen er det desværre varigt, hvis man ikke får rette hjælp.


Derfor er det så vigtigt at få den rette hjælp af en ekspert.


Depression er mere alvorlig og kan være mere langvarig end stress, og kræver en anden form for hjælp.


Hvis ikke det er en stresskollaps.


Den gode nyhed er, at depression er en tilstand, der kan behandles.


Det er dog ikke noget, man selv kan “snappe ud af”, så det er vigtigt at få hjælp.


Hvordan kan du kende forskel?


Begge kan påvirke dig på lignende måder, men der er vigtige forskelle.


Symptomer på depression kan være meget mere intense.


De varer mindst to uger.


Depression forårsager kraftige humørsvingninger, såsom smertefuld tristhed og fortvivlelse.

Du kan føle dig udmattet og ude af stand til at handle.


For at forbygge stress, angst og depression og for at få det bedre, så skal du passe på din krop.


En sund krop kan hjælpe dig med at håndtere udfordringer bedre.


Få altid en god søvn mindst 7 til 9 timers søvn.


Du skal sørge for at spise sund mad, forbliv hydreret og motioner regelmæssigt.


Drik ikke ret meget koffein og alkohol.


Hvis du fx snyder dig selv for god mad og en god nats søvn, så berøver du dig selv for energi til dagens opgaver - og din evne til at have overblik og koncentrere dig.


En sund kost forbedrer din evne til at lære, det er dine byggesten.


Spring ikke nogle måltider over.


En anden ting lid ikke i stilhed


Hvis du lider af stress, angst eller depression.


Så kæmp ikke med det alene


Få støtte, uanset om det er fra familie, venner eller en professionel.


Der er også mange gode onlinefællesskaber.


Sørg for at få en god hjerte-til-hjerte snak med en, som du stoler på, som kan hjælpe dig med at slippe af med alle de giftige tanker og følelser, de kan måske give dig et nyt perspektiv.


Hvis dette ikke bringer dig lindring, eller hvis du stadig ikke er i stand til at klare din hverdag.


Hvis angsten og stressen stadigvæk larmer i krop og sind, så få professionel hjælp.


Lad det ikke gå ukontrolleret!


Skab fred i dit system i stedet for kamp.


Husk at der ikke er noget at skamme sig over.


Det er ikke et tegn på svaghed at søge hjælp, det er et tegn på styrke.


At fortælle nogen, at du kæmper, det er det første skridt mod at få det bedre.


Skriv gerne eller ring, hvis jeg kan være dig behjælpelig eller måske er nogle af mine forløb noget for dig.0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


bottom of page