357590614967133.
 

Jeg vægter nærvær, autencitet, humor, varme og høj faglighed.

Jeg arbejder hovedsagligt med rådgivning indenfor stress og angst.

 

Jeg tilbyder:

  • Rådgivning i stress, sygemeldinger etc.

  • Rådgivning i angst, eksamensangst og præstationsangst

  • Rådgivning og coaching i søvnbesvær, energiunderskud, udmattelse etc.

IMG_8733.jpg
IMG_7384_redigerede.jpg

Charlotte Rønneberg

Stressrådgiver

I samtalen vægter jeg nærvær, humor, autencitet , varme og høj faglighed.

Charlotte Rønneberg
Programmør, Humanom, Projektleder, Bachelor i Ungdomspædagogik, Coach og NO Stress Mentor
Ejer af: Charlotte Rønneberg Rådgivning​

 

Jeg har arbejdet som koordinator, leder og projektleder i flere år b.la. indenfor kommunikation og det socialpædagogisk felt. Jeg har en uddannelse i ungdomspædagogik og er humanon fra VIA University College, og har i en lang årrække arbejdet med såvel voksne som unge specielt målgruppen mellem 10 og 25 år i en socialpædagogisk kontekst, hvor de unges trivsel og udvikling var mit primære fokusområde.

 

Hundredvis af unge, medarbejdere og ledere er blevet coachet og har gennemgået mine personlige udviklings - og projektforløb og lært at bruge forskellige selvudviklingsredskaber bl.a. kommunikations- og præstationsværktøjer, som har givet dem succeser og et mærkbart bedre selvværd.

 

Jeg arbejder nu som selvstændig og er rådgiver i bla. stress og er certificeret stressmentor fra NO STRESS ACADEMY. Jeg har stor erfaring i de personlige samtaler, og min erfaring stammer helt tilbage som rådgiver fra begyndelsen af 1997, hvor jeg var rådgiver for Kræftens Bekæmpelse og COPA.

 

Jeg har desuden personlig erfaring fra eget stress-kollaps, hvor jeg selv har været i gennem alle faser i et rekonvalensforløb. Dette har givet mig stor indsigt og praktisk erfaring i hvilke indsatser og redskaber, der giver størst udbytte, alt efter hvor i forløbet en klient befinder sig.

 

Jeg vægter i den grad nærvær, humor og konkrete redskaber i mine sessioner. Gennemgående temaer hos mine klienter er håndtering af stress, eksamens/præstationsangst, et godt og sundt arbejdsmiljø og relationsproblemer og for de fleste et stort ønske om at skabe sig det allerbedste liv.

 

Jeg byder jer alle velkomne i mit lille stress-univers.