357590614967133.
top of page

Jeg vægter nærvær, autencitet, humor, varme og høj faglighed.

Charlotte Rønneberg, rådgiver og terapeaut 
 
Uddannelser og kurser:
Programmør, Humanom, Projektleder uddannelse, Ungdomspædagogisk uddannelse VIA Uni,

 
Relevant uddanelse: 
Kognitiv Terapeut,  Coach, NO Stress Mentor og mere-uddannelse og kurser indenfor kognitiv og metakognitiv terapi og mindfulness uddannet.
Ejer af: Charlotte Rønneberg Rådgivning​

 

Jeg har arbejdet som koordinator, leder og projektleder i flere år b.la. indenfor kommunikation og det special og socialpædagogisk felt. Jeg har en uddannelse i ungdomspædagogik og er humanon fra VIA University College, og har i en lang årrække arbejdet med såvel voksne som unge specielt målgruppen mellem 10 og 25 år i en socialpædagogisk kontekst, hvor de unges trivsel og udvikling var mit primære fokusområde.

 

Hundredvis af unge, medarbejdere og ledere har fået supervision og er blevet coachet og har gennemgået mine personlige udviklings - og projektforløb og lært at bruge forskellige selvudviklingsredskaber bl.a. kommunikations- og præstationsværktøjer, som har givet dem succeser og et mærkbart bedre selvværd.

 

Jeg arbejder nu som selvstændig og er rådgiver i bla. stress, angst , depression og søvnproblematikker. 

Jeg nyder mit arbejde så meget, det betyder utrolig meget for mig at kunne følge et andet menneske, og se deres udvikling over tid.

 

At kunne møde et andet menneske midt i deres ofte hårdeste og sværeste tid i livet er et stort privilegium - og en ære. 

Jeg har arbejdet med mennesker hele mit liv.

 

Jeg har arbejdet med personlige samtaler  helt tilbage som rådgiver fra begyndelsen af 1997, hvor jeg var rådgiver for Kræftens Bekæmpelse og COPA.

 

Jeg har desuden personlig erfaring fra eget stress-kollaps, hvor jeg selv har været i gennem alle faser i et rekonvalensforløb. Dette har givet mig stor indsigt og praktisk erfaring i hvilke indsatser og redskaber, der giver størst udbytte, alt efter hvor i forløbet en klient befinder sig.

 

Jeg vægter i den grad nærvær, humor og konkrete redskaber i mine sessioner.

 

Gennemgående temaer hos mine klienter er håndtering af stress, angst, søvn og for de fleste et stort ønske om at skabe sig det sunde, gode og balanceret liv.

 

Jeg byder jer alle velkomne i mit lille univers.

Jeg arbejder hovedsagligt med rådgivning indenfor stress, angst , depression og søvnproblematikker.

IMG_8733.jpg
IMG_7384_redigerede.jpg

Charlotte Rønneberg

Rådgiver og terapeut 

I samtalen vægter jeg nærvær, humor, autencitet , varme og høj faglighed.

bottom of page