357590614967133.
top of page
76E6C3BA-CE3B-499A-B645-1E178DDCB6A2.PNG
Sygmeldt med stress - faserne efter stresskollapset

Du er nu nået til et punkt, hvor din stress-tilstand er så dårlig, du har gået alt for langt ind i de fire stress faser, at du nu bliver nødt til at sygemelde dig. Det har med garanti været en meget svær og hård beslutning, men nu er beslutningen taget af dig, din leder eller en læge. 

Ligesom jeg arbejder med fire faser før et stress-kollaps, så arbejder jeg også med fire faser efter et stress-kollaps.

Fase 1 "efter" stresskollapset:

Denne første fase af en sygemelding kan være hård, udmarvrende og udmattende, den kan være decideret ubehagelig.

Du er lige blevet sygemeldt og skal til at vænne dig til tanken, om at være syg med stress. Det kan for mange være en svær og dyster tanke, flere føler at det er et personligt nederlag, det er det dog langtfra. Du vil typisk i denne periode også have et væld af kropslige symptomer, det kommer selvfølgelig an på hvor langt i stressen første faser du er, men ligefra svimmelhed, ildebefindende, hovedpine, uro, trist, irritabilitet, søvnproblemer og du kæmper med en masse tanker og følelser. I denne fase har man tit svært ved at acceptere, at man er syg og kæmper ofte videre med følgende sætninger "jeg er snart rask" etc. Det er bedst, hvis man acceptere sin sygdom og ikke stædigt fastholder sin arbejdesidentitet eller følelsen af normalitet.

Kommunikation med omverdenen

I starten af sygemeldingen vil der ofte være en del kontakt med læge, jobcenter, din nærmeste leder etc. Sørg for at du bliver fredet, så hurtig så muligt. Al kommunikation skal være på et minimum, da du er sygemeldt. Du skal have total ro, for at kunne restituere og komme dig bedst mulig. Hvis du har muligheden for det, så opsøg en professionel, der kan guide dig igennem denne periode, og som kan varetage alt kommunikationen til din arbejdsplads etc.

 

Efter en periode vil du langsomt opleve en gradvis bedring, det føles ofte som et skridt frem og to tilbage, men med tid, tålmodighed og med små sikre skridt bevæger du dig langsomt fremad.

 

Husk det er meget individuelt og forskelligt hvor lang tid det tager at gå fra en fase til en anden, det kommer an på ens historik, personlighed, hvor meget hjælp du får - og hvor stresset du har været eller hvor lang tid stressens varighed var før sygemeldingen. 

 

6392E23A-18B5-4C2D-9521-F28A33ECFB94.png
Fase 2 "efter" stresskollapset:

I denne fase er du stadigvæk påvirket af kropslige symptomer, de værste symptomer kan dog være aftaget, men de kommer hurtigt igen, hvis du går for hurtigt til værks.

Ofte har du det faktisk værre her, du føler, at du er i frit fald. Mange har følelsen af, at give op, og "jeg har det slet ikke bedre". Du skal som regel helt ned at ramme bunden, før du ser fremgang. Men bare rolig, det er en del af processen. Jo mere du lytter til din krop, jo hurtigere vil du hele op i krop og sjæl. I denne fase skal du have meget fokus på restitution, ro, kærlighed, omsorg og skånes på dine kræfter. I denne fase kan du begynde at få de første afstresningsredskaber på banen.

Fase 3 "efter" stresskollapset:

I denne fase vil du opdage, at du nu har givet slip, du har ramt bunden.

Du kan mærke efterveerne af sidste fase, men du vil stille og roligt opdage, at det begynder at gå lidt bedre.

 

Der er gode dage, men der er stadigvæk flere dårlige dage.

 

Du føler, at det hele bølger op og ned, det føles ofte som to skridt frem og et tilbage.

Men langsom og med små sikre skridt, så vil du bliver mere og mere stabil.

Fase 4 "efter" stresskollapset:

I denne fase vil du opdage, at nu begynder det at boble i maven, du begynder at tænke mere på  at vende tilbage til dit arbejde.

Dine symptomer er stærkt aftagne. Du skulle gerne have flere dage uden symptomer. Når du hår været symptomfri i 14 hele dage, så kan du så småt begynde på dit arbejde.

Når du vender tilbage på dit arbejde, så er det vigtigt, at du har en erfaren stressrådgiver ved din side eller med på sidelinjen.

Det hele skal nøje planlægges efter hvilket type arbejde, du vender tilbage til. Du skal langsomt indsluses tilbage på arbejdsmarkedet, da du skal gå langsomt op i tid. Det er også vigtigt, at du får de rette arbejdsopgaver i starten.

Det hele skal gøres i små sikre skridt.

 

Du skulle nødigt have et tlbagefald. Derfor kræver det, at du har en ved din side.

Du er nemlig ikke rask, når du starter tilbage på arbejdede.

 

Det er du først, når du kan arbejde dit fulde timeantal om ugen uden problemer, mens du samtidigt har overskud til dig selv, din famile og dit fritidsliv.

 

Læs mere om hvordan stress føles efter et stresskollaps - Det føles ofte som et skridt frem og to tilbage.

Du kan samtidigt se, hvordan stress påvirker din krop og din hjerne under stress.

Klik her

 

 

PNG-billede-252BBC2A73BE-1.png
bottom of page