357590614967133.
 
Sygmeldt med stress - faserne efter stresskollapset

Du er nu nået til et punkt, hvor din stress-tilstand er så dårlig, du har gået alt for langt ind i de fire stress faser, at du nu bliver nødt til at sygemelde dig. Det har med garanti været en meget svær og hård beslutning, men nu er beslutningen taget af dig, din leder eller en læge. 

Ligesom jeg arbejder med fire faser før et stress-kollaps, så arbejder jeg også med fire faser efter et stress-kollaps.

Fase 1 "efter" stresskollapset:

Denne første fase af en sygemelding kan være hård, udmarvrende og udmattende, den kan være decideret ubehagelig.

Du er lige blevet sygemeldt og skal til at vænne dig til tanken, om at være syg med stress. Det kan for mange være en svær og dyster tanke, flere føler at det er et personligt nederlag, det er det dog langtfra. Du vil typisk i denne periode også have et væld af kropslige symptomer, det kommer selvfølgelig an på hvor langt i stressen første faser du er, men ligefra svimmelhed, ildebefindende, hovedpine, uro, trist, irritabilitet, søvnproblemer og du kæmper med en masse tanker og følelser. I denne fase har man tit svært ved at acceptere, at man er syg og kæmper ofte videre med følgende sætninger "jeg er snart rask" etc. Det er bedst, hvis man acceptere sin sygdom og ikke stædigt fastholder sin arbejdesidentitet eller følelsen af normalitet.

Kommunikation med omverdenen

I starten af sygemeldingen vil der ofte være en del kontakt med læge, jobcenter, din nærmeste leder etc. Sørg for at du bliver fredet, så hurtig så muligt. Al kommunikation skal være på et minimum, da du er sygemeldt. Du skal have total ro, for at kunne restituere og komme dig bedst mulig. Hvis du har muligheden for det, så opsøg en professionel, der kan guide dig igennem denne periode, og som kan varetage alt kommunikationen til din arbejdsplads etc.

 

Efter en periode vil du langsomt opleve en gradvis bedring, det føles ofte som et skridt frem og to tilbage, men med tid, tålmodighed og med små sikre skridt bevæger du dig langsomt fremad.

 

Husk det er meget individuelt og forskelligt hvor lang tid det tager at gå fra en fase til en anden, det kommer an på ens historik, personlighed, hvor meget hjælp du får - og hvor stresset du har været eller hvor lang tid stressens varighed var før sygemeldingen. 

 

Fase 2 "efter" stresskollapset:

I denne fase er du stadigvæk påvirket af kropslige symptomer, de værste symptomer kan dog være aftaget, men de kommer hurtigt igen, hvis du går for hurtigt til værks.

Ofte har du det faktisk værre her, du føler, at du er i frit fald. Mange har følelsen af, at give op, og "jeg har det slet ikke bedre". Du skal som regel helt ned at ramme bunden, før du ser fremgang. Men bare rolig, det er en del af processen. Jo mere du lytter til din krop, jo hurtigere vil du hele op i krop og sjæl. I denne fase skal du have meget fokus på restitution, ro, kærlighed, omsorg og skånes på dine kræfter. I denne fase kan du begynde at få de første afstresningsredskaber på banen.

Fase 3 "efter" stresskollapset:

I denne fase vil du opdage, at du nu har givet slip, du har ramt bunden. Du kan mærke efterveerne af sidste fase, men du vil stille og roligt opdage, at det begynder at gå lidt bedre. Der er gode dage, men der er stadigvæk flere dårlige dage. Du føler, at det hele bølger op og ned, det føles ofte som to skridt frem og et tilbage.

 

De fleste tror, at de har det bedre end de egentlig har og banker derfor nemt hovedet mod muren. Det er derfor vigtigt, at du går meget langsomt frem i denne fase - du skal virkelig mærke og lytte til dine kropslige signaler og handle i overnesstemmelse med hvad din krop fortæller dig. Så sænk dit ambitionsniveau og vær ekstrem tålmodig og skånsom mod dig selv. Din krop og dit sind er ved at komme sig og har stadivæk brug for meget ro, omsorg, rutiner og stabilitet, måske meget mere end du tror. 

Fase 4 efter stresskollapset:

I fase 4 føler du nu, at du er ved at være oven vande igen. Du vil stadigvæk være sensibel og sensitiv, men du har det bedre og kan trække vejret igen. Du begynder også at være mere social, og drømmer måske om at arbejde igen, du nærmere dig en mere "normal tilværelse". Du vil dog stadigvæk være træt og sensitiv overfor støj og lyde etc. Du vil skulle holde en del pauser for at restituere, da dit batteri har været helt fladt.

 

 

Mange trykker på ”jeg er klar til at arbejde igen” -knappen.

Jeg oplever desværre, at alt for mange stressramte går videre for tidligt.

Hvis du er i tvivl, om du er klar til at trykke på knappen, så er du sikker ikke klar endnu.Så skal du STOPPE op.

Det er dine symptomer, der skal fortælle dig, hvornår du er klar til at arbejde igen. Du skal være symptomfri i 1 måned før start på arbejde. 

Når du beslutter dig for at starte på arbejde, så skal du trappe langsomt op. Typisk vil en sådan overgang vare over en periode på 3 til 6 måneder.

 

HUSK at du ikke er 100 procent stressfri, når du starter på dit arbejde, du skal stadigvæk tage vare på dig selv i lang tid fremover. Du må ikke starte for tidligt eller presse dig selv.